Συμπίεση Ψηφιακού Βίντεο

Παρουσίαση των μεθόδων συμπίεσης του ψηφιακού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπίεση ψηφιακού βίντεο, υποδειγματοληψία χρώματος, συμπίεση MPEG

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συμπίεση Ψηφιακού Βίντεο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συμπίεση Ψηφιακού Βίντεο