Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο

Εισαγωγή στα πρότυπα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης του ψηφιακού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπα διαμόρφωσης ψηφιακού βίντεο, πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακού βίντεο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο