Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου

Διανομή πολυμέσων πάνω από το Διαδίκτυο. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου και σε συστάσεις σχετικές με πολυμεσικές Διαδικτυακές εφαρμογές.

 

Λέξεις Κλειδιά: διανομή πολυμέσων στο διαδίκτυο, πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου, μηχανισμοί RTSP, συστάσεις για υποστήριξη πολυμεσικών διαδικτυακών υπηρεσιών