Η εποχή του εθνικοσοσιαλισμού

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να εκτεθούν τα ιστορικά δεδομένα της θεματικής ενότητας, ιδιαίτερα η κατάληψη και η εδραίωση της εξουσίας b) Να καταδειχθεί σε αδρές γραμμές η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, τα θεμέλια και οι διάφορες εκφάνσεις στην υλοποίησή της.

 

Λέξεις Κλειδιά: εθνικοσοσιαλισμός, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ιδεολογία.