Τέλος του πολέμου και μεταπολεμική εποχή

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Η περιγραφή της κατάστασης του άμαχου πληθυσμού στη Γερμανία κατά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου b) Ένα περίγραμμα της μεταπολεμικής περιόδου από το 1945 – 1949 με τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς και την πολιτισμική τους σημασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταπολεμική περίοδος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 1945-1949.