Η Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Να σκιαγραφήσει το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία» και να παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών δεδομένων που αφορούν στον εν λόγω κρατικό σχηματισμό b) Να καταδείξει τις σημαντικότερες εξελίξεις στους τομείς της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία.