Η Επανένωση της Γερμανίας

Στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι: a) Μια επισκόπηση πάνω στους κυριότερους σταθμούς της ένωσης των δύο γερμανικών κρατών b) Η προβολή των λέξεων-κλειδιών και οι σχετικές εικόνες που είναι συνδεδεμένα με αυτήν τη θεματική και που φέρουν κάποια πολιτισμική σημασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: ένωση γερμανικών κρατών, γερμανική επανένωση.