Ενότητα Α’: Πρόσβαση, κινητρότητα, συμμετοχή και μη‐συμμετοχή

Εννοιολογική οριοθέτηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Παρουσιάσεις

ΜΑΘΗΜΑ 1ο Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ