Εισαγωγή στη Μεταγραφή
  • Περιγραφή της διαδικασίας μεταγραφής και των μηχανισμών του κυττάρου που είναι υπεύθυνοι για τη ρυθμισή της.
  • Περιγραφή του οπερόνιου της λακτόζης και της ρύθμισης της έκφρασής του.
  • Περιγραφή του τερματισμού της μεταγραφής.