Προσεγγίσεις Μουσικοθεραπείας

Ψαλτοπούλου-Καμίνη Θεοδώρα

Περιγραφή

 1. Ουμανιστική-μουσικοκεντρική προσέγγιση: βασικές αρχές (Θεωρητική - βιωματική κατανόηση κι εκπαίδευση σε ουμανιστικές θεωρίες προσωπικότητας του Carl Rogers, Fritz Perls, Irvin Yalom και Rollo May. Εφαρμογές σε σχετικά μοντέλα  μουσικοθεραπείας σ’ ατομικό κι ομαδικό επίπεδο -πχ. P. Nordoff - C. Robbins)
 2. Ψυχοδυναμική προσέγγιση: βασικές αρχές (Θεωρητική - βιωματική κατανόηση κι εκπαίδευση σε ψυχαναλυτικές θεωρίες προσωπικότητας του Sigmund Freud, Carl Yung και Jacques Lacan. Εφαρμογές σε σχετικά μοντέλα  μουσικοθεραπείας σ’ ατομικό κι ομαδικό επίπεδο - πχ. M. Priestley)
 3. Εκπαίδευση σε κλινική ακρόαση μουσικής και φαντασίας
 4. Μουσικο-ψυχοθεραπεία
 5. Εμβάθυνση κατανόησης σε θέματα ψυχοπαθολογίας
 6. Θέματα μεθοδολογίας έρευνας με κυριότερη εμβάθυνση στη φαινομενολογική κατεύθυνση
 7. Θέματα πρακτικής μουσικοθεραπείας σε κλινικά πλαίσια: διαμόρφωση χώρου, διάρθρωση συνεδρίας, όρια, θέση του μουσικοθεραπευτή
 8. Παρουσίαση περιπτώσεων. Μουσική και ψυχοδυναμική ανάλυση
 9. Θέματα εποπτείας
 10. Θέματα δεοντολογίας

 

Κωδικός: OCRS186
Κατηγορία: Μουσικών Σπουδών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Α) Προσωποκεντρική - Πελατοκεντρική Θεραπεία μέσω τέχνης. Βιωματικό μάθημα θεραπείας μέσω τέχνης, όπου χρησιμοποιείται η μουσική και στη θεραπεία αλλά και ως θεραπεία, εμπνευσμένο από τη Natalie Rogers. Στους στόχους του μαθήματος είναι η βιωματική εκμάθηση των αρχών της ουμανιστικής προσέγγισης, όπως:

 • Ό,τι είναι δημιουργικό είναι και θεραπευτικό
 • Η δημιουργικότητα είναι γενετήσια ικανότητα κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, ηλικία, αναπηρία κλπ
 • Όταν βιώνουμε ένα συναίσθημα, αυτό μεταβάλλεται

Επίσης μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι φοιτητές καλούνται να απελευθερωθούν από την διανοητικοποίηση και να λειτουργήσουν πιο αυθόρμητα και με φαντασία, καθώς η μία μορφή τέχνης εγείρει μια άλλη μορφή τέχνης.

 

Β) Μουσική και Φαντασία

 

Γ) Ουμανιστική Προσέγγιση (Carl Rogers): Θεωρία. Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων αρχών της προσέγγισης με σκοπό να παρέχει κίνητρο και πληροφορίες για περαιτέρω γνώση της προσέγγισης.

 

Δ) Ουμανιστικές - μουσικοκεντρικές προσεγγίσεις με ΑμεΑ: Θεωρία και Πράξη. Σύνδεση ουμανιστικής προσέγγισης με τεχνικές διαδραστικής μουσικοθεραπείας σε κλινικό αυτοσχεδιασμό και δημιουργία τραγουδιών. Παρουσιάσεις κλινικού έργου μουσικοθεραπείας με ΑμεΑ. Οι φοιτητές καλούνται ν’ αναγνωρίσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα κλινικά παραδείγματα και να προχωρήσουν σε βιωματικά μοντέλα των τεχνικών αντανάκλασης και δημιουργίας τραγουδιών μεταξύ τους.

 

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, θετικό βλέμμα, εδώ και τώρα, μη απειλητική σχέση

 

Παρουσίαση ερευνητικού, κλινικού έργου που πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Εφήβου της Γ΄Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, από τρεις θεραπεύτριες μέσω τέχνης με εφήβους.

 

Λέξεις κλειδιά: χοροθεραπεία, δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, θεραπεία μέσω ποίησης, διασύνδεση τεχνών, αυτογνωσία

 

Α) Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του ΑΠΘ με το University of Alabama, USA, η προσκεκλημένη μουσικοθεραπεύτρια Andrea Cevasco, παρουσιάζει κλινικό κι ερευνητικό έργο σχετικά με τη μουσικοθεραπεία στη εντατική μονάδα πρόωρων νεογνών. Στόχοι του μαθήματος αποτελούν η ευαισθητοποίηση σ’ ένα τομέα ανύπαρκτο μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, η δημιουργία κινήτρου κι ενδιαφέροντος για ίδρυση παρόμοιων δομών σε νοσοκομεία της χώρας μας και η διεπιστημονική συνεργασία με το University of Alabama, USA.

 

Β) Μουσικοθεραπευτικές τεχνικές για κοινωνικοποίηση παιδιών με αυτισμό: Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς.

Παρουσιάζει η προσκεκλημένη Ποθεινή Βαϊούλη, Μουσικοθεραπεύτρια, Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής. Ο στόχος της παρουσίασης είναι να παρουσιάσει βασικές τεχνικές στηρικτικής μουσικοθεραπείας στο πλαίσιο αμοιβαίας επικοινωνιακής σύνδεσης με γονείς και δασκάλους παιδιών (3-5 ετών) με αυτισμό και άλλες αναπηρίες. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της από κοινού προσοχής μέσω της μουσικής και  στην συμβολή της μουσικής στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες. Θα συζητηθεί πως ο μουσικοθεραπευτής δρα ως κλινικός σύμβουλος που συνεργάζεται με τα μέλη της οικογένειας και τους ειδικούς παιδαγωγούς για την στήριξη παιδιών με αναπηρία και αυτισμό.

 

Λέξεις κλειδιά: μονάδα εντατικής, πρόωρα βρέφη, αυτισμός, συνεργασία, γονείς, εκπαιδευτικοί

 

Ψυχαναλυτική κατανόηση της δομής του ψυχισμού και σύνδεση με μουσική και μουσικοθεραπεία. Η συμβολή της ψυχανάλυσης και της μουσικοθεραπείας για ποιοτική βελτίωση σχέσεων δασκάλου μουσικής και μαθητή μέσα από ερευνητικά δεδομένα.

 

Λέξεις κλειδιά: ψυχισμός, αυτισμός, ψύχωση, ανάπτυξη, Co.M.P.A.S.S.

 

Κοινωνική - οικολογική μουσικοθεραπεία, παραστάσεις ατόμων ΑμεΑ με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά.

 

Λέξεις κλειδιά: οικολογία, κοινωνία, κοινότητα, μουσική, ΑμεΑ

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7881
Αρ. Προβολών :  27158

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -