Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
Ουμανιστικές Προσεγγίσεις

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

23-01-2015 09:34

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεραπεία μέσω διασύνδεσης τεχνών με εφήβους

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

23-01-2015 09:41

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Μουσικοθεραπεία σε Μονάδες Υγείας και Εκπαίδευσης

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

23-01-2015 09:42

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη μουσικοθεραπεία και στη διδασκαλία μουσικής

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

23-01-2015 09:44

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Κοινωνική Μουσικοθεραπεία με ΑμεΑ

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

23-01-2015 09:45

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -