Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία οδοντικών εμφυτευμάτων (OCRS513)Μακρής Γεώργιος
.
Γηροδοντοπροσθετική (OCRS490)Αναστασιάδου Βασιλική
.
Ολικές Οδοντοστοιχίες (OCRS507)Πισιώτης Αργύρης
.