Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://www.past.auth.gr/sites/default/files/personnel/CV_gr.pdf

 

 

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Φίλιππος Γερμάνης

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Δημητριάδης Νίκος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Θέμα του μαθήματος είναι η συνοπτική παράδοση και η προγενέστερή της Πηγή των Λογίων καθώς επίσης οι ιδιαίτερες πηγές των επιμέρους συνοπτικών ευαγγελίων και οι μεταξύ των τριών συνοπτικών σχέσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν:

 1. το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα I
 2. το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα IΙ 
 3. Προφορική παράδοση (οι θεωρίες του Lord, Bailey, Dunn) I
 4. Προφορική παράδοση και συλλογική μνήμη (Byrskog, LeDonn)
 5. η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία I
 6. η Πηγή των Λογίων και το Ευαγγέλιο του Θωμά
 7. οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων
 8. ο Μάρκος κι οι πηγές του
 9. το ιδιαίτερο υλικό του Ματθαίου και το Λουκά
 10. θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών Ι
 11. θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών ΙI
 12. η ιστορία του Πάθους και
 13. η πιθανή σχέση των τριών συνοπτικών με το κατά Ιωάννην

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 1. θα έχουν εξοικειωθεί με τη μελέτη και την κριτική ανάλυση των ευαγγελικών κειμένων και θα μπορούν με σαφήνεια και συγκροτημένα να περιγράφουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις
 2. θα μπορούν να διακρίνουν τις επιμέρους πηγές των συνοπτικών ευαγγελίων και να εξηγούν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους
 3. θα μπορούν να εντοπίζουν επιμέρους θεολογικά θέματα και μοτίβα των τριών συνοπτικών ευαγγελίων και να εξηγούν το ρόλο που αυτά διαδραματίζουν μέσα στην αφηγηματική δομή της ιστορίας του κάθε ευαγγελίου δημιουργώντας έτσι συσχετισμούς
 4. να μπορούν να διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ παράλληλων ευαγγελικών περικοπών και να συζητούν κριτικά τους ιστορικούς και θεολογικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
 • Ερμηνεία συνοπτικών ευαγγελίων
 • Δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα

Πηγές στο Διαδίκτυο

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος