Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Πρόγραμμα S.U.C.R.E.: Στήριξη προσφύγων/μεταναστών σε θέματα υγείας. / S.U.C.R.E. Project: Health support for refugees/migrants
- Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 -