Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Human computer interaction (OCRS523)Politis Dionisios
.
Προχωρημένα θέματα επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή (OCRS316)Πολίτης Διονύσιος
.