Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ecclesiastical Law I (Erasmus) (OCRS357)Kyriazopoulos Kyriakos
.
Ecclesiastical Law II (Erasmus) (OCRS385)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Griechische und roemische Rechtsgeschichte (OCRS151)Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη
.
MOOC: Freedom of religion (LAW103)
MOOC: Θρησκευτική ελευθερία (LAW104)
Σεμινάρια Προσφυγικού Δικαίου (Νομική Σχολή ΑΠΘ - UNHCR) (LAW102)Ανδρέας Τάκης
.