Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητική και Πολιτική (OCRS454)Ζωγραφίδης Γεώργιος
.
Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΠΕΣΕ 401)Γεώργιος Ζαρίφης
.
Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης: έρευνα, θεωρία και πράξη (OCRS325)Μπονίδης Κυριάκος
.
Ο κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή (ΠΕΣΕ 405)Γεώργιος Ζαρίφης