Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θεωρία της μετάφρασης
 2. Κριτική θεώρηση Άρθρων 11, 12 Οργανισμού Πανεπιστημίου της Μπολόνιας.
 3. Ποιότητα μετάφρασης αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας
 4. Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός
 5. Ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες
 6. Θεωρία της μετάφρασης
 7. Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη
 8. Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα
 9. Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία
 10. Μεταφράσεις Συνεδριακών Κειμένων Ανθρωπιστικών Επιστημών
 11. Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων 
 12. Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

 

 

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Ελένη Ρουμανλή 

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του τμήματος ιταλικής και λοιπών τμημάτων ξένων γλωσσών και πολιτισμών καθώς και τμημάτων μεταφραστικών σπουδών Ελλάδος και εξωτερικού με γλώσσα εργασίας την ιταλική και την ελληνική, να μάθουν να χειρίζονται θέματα θεωρητικής φύσεως όταν μεταφράζουν, αξιολογούν μεταφράσεις, διδάσκουν μετάφραση σε τρίτους που πρόκειται να σπουδάσουν σε ελληνικά ή ιταλικά ΑΕΙ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Εφαρμογή σε ατομική ή συλλογική μεταφραστική ή κριτική πράξη των προσφερόμενων γνώσεων και παραδειγμάτων θεώρησης της μεταφραστικής πράξης ως διαδικασίας και ως προϊόντος.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και πιθανή προετοιμασία για παρακολούθηση του μαθήματος, πολυ καλη γνώση ελληνικής, αγγλικής, ιταλικής.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΣυμπερασματική).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Ε. Κασάπη, Τετράδια εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης μεταφραστών, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010 χ και 109
 • Ε. Κασάπη, Ελληνοϊταλικό εικονογραφημένο γλωσσάριο ανατομίας του ανθρώπου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011 ε