Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

Βιογραφικό:

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=1

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρίνα Σωτήρογλου

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Δομή περιεχομένων (course outline) και περιεχόμενα (θέματα) μαθήματος  (topics)
 • Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού
 • Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα
 • Κόμματα ή Πρόσωπα
 • Τυπολογία των πολιτικών κομμάτων
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Εκλογικά Συστήματα
 • Indices of Seats–Votes Disproportionality And Inter-Election Volatility
 • Απλή μεταφερόμενη ψήφος
 • Conjoint analysis
 • Who Is Affected And Who Affects: Family, Friends, and Colleagues
 • Οργάνωση κόμματων
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παρουσίαση Εργασιών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές θα: μπορούν να αναλύσουν ένα σύνολο δεδομένων από προβλήματα πολιτικής με εξελιγμένες στατιστικές τεχνικές είναι σε θέση να αξιολογήσουν ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από εμπειρικές έρευνες μπορούν να επιλέξουν από διαθέσιμες τεχνικές ανάλυσης.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • ∆. Καραπιστόλης, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση, Αλτιντζής, 2011. 
 • Β. Δαφέρμος, Παραγοντική Ανάλυση, Ζήτη, 2011.
 • Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα (elearning.auth.gr).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν εξετάσεις μόνο απαλλακτική εργασία. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα προϋποθέτει τη καλή γνώση των μεθόδων που παρουσιάζονται στα μαθήματα «Κοινωνική Στατιστική» και «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα (Text/books)

Online readings

Άρθρα (Articles/pappers)

 • A. Blais, The classification of electoral systems, (1988), EJPR 16:99-110.
 • Indices Of Seats–Votes Disproportionality And Inter-Election Volatility, PARTY POLITICS , VOL 9. No.6 pp. 659–677.
 • G. Sartori, The party effects of electoral systems, (1999), Israeli Affairs 6:2, 13-28.
 • P., Seyd, A Case Study of the British Labour Party, Party Politics V5/No3 383-405.
 • T., Chandjipadelis & E., Markaki, Who Is Affected And Who Affects: Family, Friends, Colleagues (Presentation during the third meeting  of the NGO "AENAO", the Environmental Movement of Thessaloniki and its European partners from Poland, Finland, Czech Republic European for project "Life Long Learning, action Grundtvig Partnership", titled "Lets make politics, female educational activities supporting women participation in public life". The topic of the meeting was political campaigns, UNESCO office of Thessaloniki, Greece, October  5th- 7th ,2011).
 •  T., Chandjipadelis, The study of political competition, the case of candidates, International Conference on Political Marketing 2005 Kastoria, Greece.
 • W., Tellis, Introduction to Case Study, The Qualitative Report, Volume 3, Number 2, July, 1997 (http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1.html  και www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis2.html).