ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Ενότητα 1. Το Βυζάντιο κατά τη μεταβατική περίοδο 1025-1081 και τα χαρακτηριστικά της περιόδου των Κομνηνών και των Αγγέλων (1081-1204)  1.32 MB7/9/15
Ενότητα 10. Το Βυζάντιο στα μέσα του 14ου αιώνα: Η αρχή του τέλους (1341-1354/57)  1.15 MB7/9/15
Ενότητα 11. O τελευταίος βυζαντινός αιώνας (1354-1453)  1.25 MB7/9/15
Ενότητα 12. Κοινωνικές εξελίξεις, πολιτική σκέψη και πρακτική, πολιτισμική ταυτότητα των Βυζαντινών κατά τους 13ο-15ο αιώνες  976.33 KB7/9/15
Ενότητα 2. Οι εξωτερικοί εχθροί του Βυζαντίου (1081-1204): Βυζάντιο – Τουρκικά κράτη – Κράτος Ρουπενιδών  1.18 MB7/9/15
Ενότητα 3. Οι εξωτερικοί εχθροί του Βυζαντίου (1081-1204): Το Βυζάντιο και οι Δυτικοί  1.76 MB7/9/15
Ενότητα 4. Οι εξωτερικοί εχθροί του Βυζαντίου (1081-1204): Η κατάσταση στη Βαλκανική  1.19 MB7/9/15
Ενότητα 5. Διοικητικές δομές – Στρατιωτική οργάνωση – Δικαιοδοτικό σύστημα (11ος –αι. - 1204)  934.62 KB7/9/15
Ενότητα 6. Οικονομία – Κοινωνία (11ος-12ος αι.)  1.23 MB7/9/15
Ενότητα 7. Η κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και η προσπάθεια ανασύστασής της (1204-1261)  1.21 MB7/9/15
Ενότητα 8. Τα χαρακτηριστικά της παλαιολόγειας περιόδου (1259-1453) ― Η βασιλεία του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου (1259-1282): Προβλήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής  1.1 MB7/9/15
Ενότητα 9. Οι βασιλείες των Ανδρονίκου Β΄ (1282-1328) και Ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγων (1328-1341)  1016.41 KB7/9/15