ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγή μαθήματος  1.22 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Επιφανειακοί κυματισμοί- κύματα  1.88 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Επίλυση άσκησης: Eύρεση μήκους κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές  540.7 KB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο- Ρήχωση-Διάθλαση κυματισμών  4.48 MB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο- Περίθλαση κυματισμών  4.06 MB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Επίλυση ασκήσεων  623.16 KB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Περίθλαση, θραύση κυματισμών  3.16 MB30/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση- αναρρίχηση ακτών  2.42 MB30/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_09. Ανάκλαση και αναρρίχηση στις ακτές  2.9 MB30/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_10. Γεωστροφικός άνεμος, κυματισμοί, στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα  1.87 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_11. Πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή  2.75 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_12. Θαλάσσια ρεύματα, κυκλοφορία, μετεωρολογική παλίρροια  1.98 MB30/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_13. Συνολική άσκηση/ Παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών  1.36 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_14. Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων  2.53 MB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_15. Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων- Φορτίσεις ογκωδών σωμάτων  3.57 MB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_16. Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων- Φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων  3.08 MB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_17. Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων- Ευστάθεια πρανών και άσκηση  879.74 KB1/3/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_18. Άσκηση σε έργα με κεκλιμένα πρανή  575.98 KB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_19. Κλιματική αλλαγή και διάβρωση ακτών  2.77 MB25/1/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_20. Στερεομεταφορά/Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών  1.6 MB13/2/16
ΕΝΟΤΗΤΑ_21. Στερεομεταφορά/Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών-2  1.46 MB25/1/16