ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγή – Γενικά  4.36 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Υφιστάμενη Κατάσταση  3.9 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Συλλογή και μεταφορά  3.21 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Διαλογή στην πηγή  3.67 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Επεξεργασία-ανακύκλωση  5.34 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Θερμική επεξεργασία  2.6 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Βιολογική επεξεργασία  2.15 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Υγειονομική ταφή  6.94 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_09. Reduce – Recycle – Reuse  1.14 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_10. Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ  3.66 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_11. Δειγματοληψία – Αναλύσεις  1.57 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_12. Επικίνδυνα απόβλητα  2.62 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_13. Σενάρια διαλογής στην πηγή και αξιοποίηση απορριμμάτων  7.17 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_14. Υγειονομική ταφή. Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ  9.17 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_15. Διαχείριση στερεών αποβλήτων  2.49 MB18-12-2015
ΕΝΟΤΗΤΑ_16. Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (AEKK)  11.85 MB18-12-2015