Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Ετικέτα: χρήση ΑΕΚΚ στην παραγωγή συμβατικού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος στο ΑΠΘ- Θεσσαλονίκη