Ασφαλτικά υλικά

Ασφαλτικά υλικά (η άσφαλτος ως συνδετικό υλικό ασφαλτομιγμάτων και ως στεγανωτικό υλικό, πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι ιδιοτήτων, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: ασφαλτικά, άσφαλτος ως υλικό οδοποιίας, συνδετικά υλικά, η άσφαλτος ως στεγανωτικό υλικό

 

 

Παρουσίαση

Ενότητα 06η- Ασφαλτικά έργα