Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος

Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος, Αν <v,f(w)>=<v, g(w)> για κάθε v,w τότε f=g, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: Κανονικοί πίνακες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 11α (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11β (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11γ (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11δ (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 11α (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11β (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11γ (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)
Ενότητα 11δ (Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος)