Η έννοια της «ιδεολογίας» και το πέρασμα στον «πολιτικό λόγο»
  • Συνοπτική παρουσίαση του νεωτερικού εγχειρήματος της κριτικής της ιδεολογίας.
  • Τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει αυτό σήμερα.
  • Το πέρασμα στην ανάλυση πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: ιδεολογία, κριτική της ιδεολογίας, λόγος, Μαρξ, Φουκώ, διαφωτισμός, Ντε Τρεσί, Μανχάιμ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 02- Η έννοια της «ιδεολογίας» και το πέρασμα στον «πολιτικό λόγο»