Η μυθολογική ανάλυση του Barthes
  • Η έννοια του μύθου στο έργο του Μπαρτ και η ανάπτυξη της σημειολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Μπαρτ, μύθος, εξουσία, σημειολογία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 05- Η μυθολογική ανάλυση του Barthes

Πολυμεσικό Υλικό

Η μυθολογική ανάλυση του Barthes