Η θεωρία του λόγου των Laclau και Mouffe
  • Η θεωρία του λόγου των Λακλάου και Μουφ.
  • Το οριστικό πέρασμα στο λόγο. Βασική ορολογία του έργου τους.

Λέξεις Κλειδιά: Λακλάου, Μουφ, θεωρία του λόγου, κομβικό σημείο, συνάρθρωση, εξάρθρωση, ανταγωνισμός, ηγεμονία, ορολογία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 06- Η θεωρία του λόγου των Laclau και Mouffe

Πολυμεσικό Υλικό

Η θεωρία του λόγου των Laclau και Mouffe