Στα όρια του λόγου: Ο πολιτικός ρόλος του συναισθήματος
  • Τα όρια της θεωρίας του λόγου.
  • Από τους περιορισμούς του συμβολικού σε μια πολιτική του συναισθήματος.
  • Η συμβολή της λακανικής ψυχανάλυσης στις θεωρίες του λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: συναίσθημα, πάθη, απόλαυση, Λακάν, ψυχανάλυση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 07- Στα όρια του λόγου: Ο πολιτικός ρόλος του συναισθήματος