Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 1
  • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
  • Εξέταση της δομής του πράσινου λόγου με τα εργαλεία της θεωρία τους λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: οικολογία, λόγος, δομή, συνάρθρωση, κομβικό σημείο, Λακλάου, Ζίζεκ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 08- Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 1