Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2
  • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
  • Εξέταση της εμφάνισης του πράσινου λόγου με τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: οικολογία, λόγος, ιστορία, εξάρθρωση, Λακλάου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 09- Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2