Εθνική ταυτότητα: Λόγος και πάθος
  • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
  • Η ανάλυση της εθνικής ταυτότητας με τη χρήση της θεωρίας του λόγου και της λακανικής ψυχανάλυσης.

Λέξεις Κλειδιά: έθνος, ταυτότητες, εθνική ταυτότητα, κατασκευή, απόλαυση, Λακάν, Ζίζεκ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 10- Εθνική ταυτότητα: Λόγος και πάθος