Ο λόγος του λαϊκισμού
  • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
  • Ο λόγος του λαϊκισμού.
  • Η κατά Λακλάου ανάλυση του λαϊκισμού και η συμβολή της συναισθηματικής επένδυσης.

Λέξεις Κλειδιά: λαός, λαϊκισμός, Λακλάου, πάθη, πολιτική, φορμαλισμός, συναισθήματα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 11- Ο λόγος του λαϊκισμού