Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών

Η εξίσωση συνέχειας, Οι εξισώσεις ροής σε υπόγειους υδροφορείς, Οριακές συνθήκες, Γραμμές ίσου δυναμικού και γραμμές ροής, Δίκτυα γραμμών ροής και δυναμικού.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξίσωση συνέχειας, εξισώσεις ροής, γραμμές ροής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών