Υδραυλική των πηγαδιών

Υπόθεση οριζόντιας ροής, Μόνιμες ροές σε πηγάδια σε περιορισμένο υδροφορέα, σε φρεάτιο υδροφορέα, σε περιορισμένο υδροφορέα με διαρροή, Μη μόνιμη ροή σε περιορισμένο υδροφορέα, Συστήματα πηγαδιών και η μέθοδος των εικόνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μόνιμες ροές, μη μόνιμες ροές, μέθοδος των εικόνων