Διδασκαλία της ποίησης

Η ποίηση και η πεζογραφία δε θα πρέπει να διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς αποτελούν δύο διαφορετικά είδη λόγου με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία της ποίησης και στον τρόπο ένταξής της στο σχολείο.

 

Λέξεις κλειδιά: ποίηση, ρυθμός, μεταφορική γλώσσα /η ποιητικότητα, ποιητική εικονοποιία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

10. Διδασκαλία της ποίησης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διδασκαλία της ποίησης