Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός
  1. Μετάφραση ιταλικού αποσπάσματος αναφοράς.
  2. Απόσπασμα αναφοράς – αξία.
  3. Μεταφραστικές συμπεριφορές.
  4. Διαδικασία μετάφρασης και μεταφραστικοί ρόλοι.
  5. Διαδικασία μετάφρασης και γλώσσες εργασίας.
  6. Διαδικασία μετάφρασης και κείμενα εργασίας.
  7. Εκπαίδευση μεταφραστών.
  8. Η διεπιστημονική βάση της μετάφρασης.
  9. Εκδοτικές στρατηγικές στη μετάφραση.
  10. Παρουσιάσεις μεταφράσεων.

Λέξεις Κλειδιά: απόσπασμα, αξία, διαδικασία μετάφρασης, εκπαίδευση, εκδοτικές στατηγικές