Η επιστημονική έρευνα

Γενικά για τον σχεδιασμό της ερευνητικής πρότασης.

Είδη ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση 1ης άσκησης.

Σχηματοποίηση μιας πρωτόλειας σκέψης (ή τροποποίηση υπάρχουσας στο ΚΒ) που θα αποτελέσει την βάση για την τελική εργασία της Ερευνητικής Πρότασης (150-200 λέξεις).

Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας.

Παρουσίαση 2ης άσκησης.

Ανάπτυξη της πρωτόλειας σκέψης που σχηματίστηκε στην 2η άσκηση (350-450 λέξεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητική πρόταση