Μεθοδολογικές προεργασίες

Προσωπική μαρτυρία ερευνητή από τον σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης.

Σχολιασμός αρχικής μορφής προτάσεων.

Συνέχιση παρουσίασης 3ης άσκησης.

1η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητική μεθοδολογία, μέθοδοι και τεχνικές