Μεταφορά υποθέσεων από το ΣτΕ στα ΤΔΔ
  • Νομικό έρεισμα.
  • Προϋποθέσεις.
  • Περιορισμοί.
  • Νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομικό έρεισμα, προϋποθέσεις, περιορισμοί, νομολογιακές εξελίξεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μεταφορά υποθέσεων από το ΣτΕ στα ΤΔΔ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μεταφορά υποθέσεων από το ΣτΕ στα ΤΔΔ