Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις

Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές όπως η σημασία Ειδ. Πρακτορείων, τι καθόρισε τις εξελίξεις, οικονομικές εξελίξεις, συνθήκες συνένωσης, νέα παγκόσμια επικοινωνιακή και πληροφοριακή Τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρακτορεία ειδήσεων, εξελίξεις