Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα

Παρουσίαση των παγκόσμιων τηλεοπτικών καναλιών και τα χαρακτηριστικά τους. Οι περιπτώσεις CNN και BBC.

 

Λέξεις Κλειδιά: παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα, CNN, BBC