Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα

Η τριγωνική σχέση, Κομματική Ταυτότητα και οι Συντελεστές Ομοιότητας και αναλυτικά παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταυτότητα, ομοιότητα, cluster, factor analysis

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα