Κόμματα ή Πρόσωπα

Η παράμετρος του εκλογικού συστήματος, η ελληνική περίπτωση και το Σύνταγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητή, αναλογικό, πλειοψηφικό, συσχέτιση, μετακινήσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κόμματα ή Πρόσωπα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κόμματα ή Πρόσωπα