Τυπολογία των πολιτικών κομμάτων

Τα τρία κριτήρια και η τυπολογία των κομμάτων αναλυτικά κατά περίπτωση.

 

Λέξεις Κλειδιά: elite, mass, ethnicity-based

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Τυπολογία των πολιτικών κομμάτων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Τυπολογία των πολιτικών κομμάτων