Μελέτη περίπτωσης

Μια μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης, Case study Methodology. Αναλύουμε  απόψεις, οπτικές των υποκειμένων αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους και τις ομάδες υποκειμένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη περιπτώσεων, εξουσία, αλληλεπίδραση, διαφθορά, πολιτικά κόμματα, εκστρατείες, κοινοβούλιο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μελέτη περίπτωσης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μελέτη περίπτωσης