Εκλογικά Συστήματα

Εκλογικός νόμος και  το εκλογικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πλειοψηφικό, αναλογικό, μεικτό σύστημα, ψηφοδέλτιο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εκλογικά Συστήματα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εκλογικά Συστήματα