Απλή μεταφερόμενη ψήφος

Το εκλογικό μέτρο, οι μετακινήσεις και τα αλγοριθμικά βήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εκλογικό μέτρο, μετακινήσεις, STV

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Απλή μεταφερόμενη ψήφος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Απλή μεταφερόμενη ψήφος