Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας της Διατομής της Οδού – Επιλογή Διατομής (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – ΟΜΟΕ/ Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ, Τεύχος OMOE-Δ/ Παράρτημα ΙΙ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής της διατομής μίας οδού και του ελέγχου της ποιότητας της κυκλοφορίας σε μια οδό σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και ειδικότερα με το Παράρτημα ΙΙ του τεύχους των Διατομών (ΟΜΟΕ – Δ).

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, χωρητικότητα, κυκλοφοριακός φόρτος, κυκλοφοριακή ικανότητα, επίπεδο εξυπηρέτησης οδού, φόρτος εξυπηρέτησης