Απαρίθμηση – Συνδυαστική

Εφαρμογή,  οι τεχνικές απαρίθμησης-μέτρησης, οι έννοιες συνδυασμοί, μεταθέσεις, διατάξεις με επανάθεση και χωρίς επανάθεση.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνδυαστική, απαρίθμηση, διατάξεις, συλλογές, μεταθέσεις